Bądź blisko ludzi! Zdobądź zawód psychologa na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

  • 05.02.2019, 21:30 (aktualizacja 05.07.2021, 21:31)
  • Artykuł promocyjny
Bądź blisko ludzi! Zdobądź zawód psychologa na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
W (po)pandemicznej rzeczywistości zapotrzebowanie na psychologów i psychoterapeutów będzie rosnąć. Miesiące nauki zdalnej, niepewność ekonomiczna, konfrontacja z chorobą, śmiercią powodują rosnącą potrzebę profesjonalnego wsparcia.

Zawód psychologa można zdobyć na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Kierunek psychologia jest prowadzony jako pięcioletnie jednolite studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczną, psychologię wychowawczą, psychologię kliniczną i uzależnień, metodykę pracy psychologia w szkole, psychologię biznesu.


Co wyróżnia psychologię na EUH-E?

  • działania na rzecz społeczności lokalnych, w których mogą uczestniczyć studenci psychologii, między innymi: warsztaty psychoterapeutyczne, cykl spotkań psychoprofilaktycznych dla uczniów szkół średnich pn. „Akademia emocji EUH-E”, spotkania z praktykami,
  • działania psychoprofilaktyczne z zakresu pomocy psychologicznej w okresie pandemii Covid-19 - nasze działania pn. "Monitoring i wsparcie psychologiczne studentów i wykładowców uczelni w radzeniu sobie ze stresem epidemii COVID-19" zostały opisane w „Katalogu dobrych praktyk uczelni w obliczu pandemii COVID-19” wydanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • przede wszystkim wyróżnia nas... wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów!


Kto wykłada psychologię na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

Z opinii studentów II roku psychologii na EUH-E jasno wynika, że studenci, którzy mają już doświadczenie zgromadzone z innych uczelniach śmiało mogą powiedzieć, że podejmując naukę w EUH-E jednocześnie podjęli najlepszą decyzję dla siebie!
 


Firma to Ludzie, którzy ją tworzą. Zatem - kim jesteśmy? Na załączonej krótkiej prezentacji oferujemy Państwu możliwość spotkania się z nami teraz, zanim podejmiecie decyzję o zapisaniu się na studia. Praktycy to ludzie blisko Człowieka. Znający i rozumiejący jego trudności, słabości, potrzeby i marzenia. Obeznani z zawodem psychologa od przysłowiowej podszewki. Nasz Zespół tworzą wykładowcy z różnych obszarów, m.in.: psychologii edukacji, psychologii rodziny, psychometrii i statystyki psychologicznej, psychologii pracy, psychologii klinicznej i zdrowia.
 

JesteśMY aby Państwu ukazać piękno tego zawodu… Zapraszamy!

 

 

 


Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
ul. Lotnicza 2
82 – 300 Elbląg
www.euh-e.edu.pl

Obserwuj nas również na Facebooku: https://www.facebook.com/ElblaskaUHE/

 

Centrum rekrutacji
☎ 55 239 38 10
| 55 239 39 55 | 512 543 321
📩 [email protected]

 

 

 


 

Artykuł promocyjny

Podziel się:Pozostałe