Pożegnał się ze służbą. Bo był w milicji?

  • 17.05.2016, 09:00 (aktualizacja 17.05.2016, 12:28)
  • Wojciech Andrearczyk
Pożegnał się ze służbą. Bo był w milicji? KPP w Braniewie
„To czystki w Policji, które odbywają się w całym kraju” — twierdzą policjanci. „Decyzję o odejściu na emeryturę rozważałem już wcześniej, myślałem o tym, tak jak chyba każdy policjant po odsłużeniu blisko 30 lat” — przekonuje natomiast insp. Grzegorz Sieński, komendant braniewskiej Policji, który pożegnał się z mundurem.

Jaki był powód nagłego odejścia Sieńskiego (ma zaledwie 48 lat) na emeryturę?
Nieoficjalnie można przypuszczać, że chodzi o zmiany, jakie dokonują się na kierowniczych stanowiskach w całej Policji. Przypomnijmy, że już w listopadzie ubiegłego roku, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak mówił w wywiadzie dla RMF FM, że „już tyle czasu upłynęło od '89 roku, że czas na to, żeby ludzie, którzy nie byli w MO, byli na czele policji”.
 

ZOBACZ: Błaszczak: Czas zerwać więzy łączące policję z PRL-em. Czas, by nie kierowali nią dawni milicjanci


Sam chciał odejść?
Sam zainteresowany przekonuje jednak, że „decyzję o odejściu na emeryturę rozważał już wcześniej”.
— Myślałem o tym, tak jak chyba każdy policjant po odsłużeniu blisko 30 lat — mówi insp. Grzegorz Sieński, były już komendant Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. — Chciałbym podkreślić, że decyzja ta nie jest wynikiem żadnych negatywnych ocen ze strony przełożonych. Zwolnienie następuje na moją prośbę.
Jednak Sieński nie informował wcześniej swoich przełożonych, że ma takie plany. Dlaczego?
— Jest do decyzja indywidualna każdego policjanta i tak też było w przypadku insp. Sieńskiego — mówi podkom. Krzysztof Wasyńczuk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. — Komendant nabył prawa emerytalne i to jest powód jego odejścia na emeryturę.


PRZECZYTAJ TAKŻE: Zaskakująca decyzja. Komendant Policji odchodzi na emeryturę


Ocena: dobra
Jak przełożeni oceniają pracę insp. Sieńskiego?
— Komendant wojewódzki Policji w Olsztynie dobrze ocenia pracę insp. Sieńskiego, nie miał także zarzutów co do funkcjonowania jednostki w Braniewie, gdyż insp. Sieński swoim doświadczeniem dobrze kierował jednostką — mówi podkom. Wasyńczuk.
A co na temat przebiegu swojej służby sądzi były komendant?
— Uważam, że nie jestem uprawniony do oceny swojej służby — mówi insp. Sieński. — Najlepiej mogliby to zrobić przełożeni, policjanci z którymi pracowałem, ale przede wszystkim mieszkańcy powiatu braniewskiego, poprzez pryzmat oceny poczucia ich własnego bezpieczeństwa. Na pewno będę pamiętał o tym, że udało mi się doprowadzić do budowy nowej siedziby komendy, po wielu latach udało mi się również ustabilizować sytuację kadrową i zlikwidować wakaty. Dumny jestem również z tego, że wspólnie ze św. pamięci ks. kapelanem Tadeuszem Graniczką stworzyliśmy społeczny komitet fundacji sztandaru i doprowadziliśmy do jego uroczystego wręczenia komendzie. Pełniąc służbę przez kilkanaście lat  współpracowałem z wieloma władzami samorządowymi, które zawsze wspierały finansowo naszą jednostkę. W Braniewie spotkałem i poznałem wielu życzliwych ludzi, których wiedza i pomoc przyczyniła się do realizacji zadań na rzecz mieszkańców powiatu braniewskiego. Okres pracy w Braniewie był bardzo ważnym etapem w moim życiu, który przyniósł bogaty bagaż doświadczeń na gruncie zawodowym, jak i życiowym.


Następca ma co robić
— Myślę, że odchodząc, pozostawiam jednostkę w dobrej kondycji, z dobrze przygotowaną załogą — przyznaje insp. Sieński. — Jednak jest wiele problemów, z którymi będzie musiał się zmierzyć nowy komendant. Po pierwsze, konieczność wymiany lub modernizacji sprzętu transportowego. Jest to bolączka nie tylko naszej komendy ale wszystkich jednostek w garnizonie warmińsko-mazurskim. Po drugie — warto byłoby powalczyć o środki finansowe na dokończenie budowy strzelnicy w braniewskim policyjnym obiekcie. Jedną z ważniejszych kwestii, które aktualnie realizuje policja są konsultacje społeczne realizowane w ramach tworzenia tzw. „map zagrożeń”. Niezależnie od tego jak formalnie się one zakończą, mój następca powinien prawidłowo wykorzystać wszystkie uwagi wpływające do Policji, które są nieocenionym źródłem informacji na temat oczekiwań społecznych odnoszących się do pracy braniewskiej Policji.


Rodzina i resocjalizacja skazanych
Były komendant ma już plany, co będzie robił na emeryturze.
— Podjęcie właśnie takiej decyzji, o przejściu na zaopatrzenie emerytalne, jest dosyć trudne dla każdego funkcjonariusza, bo wiąże się zawsze z obawami o to, co teraz nadejdzie — mówi emerytowany policjant. — Myślę, że przyszłość swoją i mojej rodziny zaplanowałem dość dobrze, dlatego zdecydowałem się dalszą część życia poświęcić właśnie rodzinie i realizacji swoich zainteresowań.
W związku z tym, że w Braniewie przepracowałem ponad 11 lat, co mocno związało mnie z tym miastem, nie wykluczam, że nadal będę pracował w Braniewie przy resocjalizacji osób skazanych. Ale na ten moment za wcześnie, aby o tym mówić.


Kto po nim?
Insp. Tomasz Klimek, komendant wojewódzki policji w Olsztynie, nie podjął jeszcze decyzji, kto zastąpi insp. Sieńskiego na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Braniewie.
Na razie jego obowiązki przejmie kom. Krzysztof Pytlarczyk, dotychczasowy zastępca Sieńskiego.
Czy w braniewskiej jednostce planowane są zmiany personale na innych stanowiskach?
— O kolejnych zmianach personalnych w jednostce będzie decydował nowy komendant powiatowy Policji w Braniewie — mówi podkom. Wasyńczuk.

 

Insp. Grzegorz Sieński
Wstąpił do ówczesnej Milicji Obywatelskiej w sierpniu 1988 r. W 1992 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Następnie do 1998 r. pracował na różnych stanowiskach w Komendzie Rejonowej Policji w Elblągu. W 1998 r. został naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Elblągu, gdzie kierował ruchem do 2000 r. Tego samego roku został naczelnikiem Sekcji Prewencji KMP w Elblągu. W marcu 2005 r. inspektor Sieński zaczął pełnić obowiązki komendanta powiatowego Policji w Braniewie. W lipcu tego samego roku został komendantem powiatowym Policji w Braniewie.
Posiadane odznaczenia i ordery: Brązowy Krzyż Zasługi (2002), Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” (2005), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2011), Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” (2013). Otrzymał także Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa i odznakę zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Insp. Sieński ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, uzyskał tytuł magistra w 1998 r. Skończył także Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (w 1992 r.). W 2006 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością w administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2013 r. skończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Wojciech Andrearczyk

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:Pozostałe