Dofinansowanie unijne na promocję obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego

  • 09.12.2020, 10:12 (aktualizacja 09.12.2020, 10:14)
  • -
Dofinansowanie unijne na promocję obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku zaprasza zainteresowane podmioty z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (powiat braniewski oraz gminy: Milejewo, Młynary i Tolkmicko) do składania w terminie od 23.12.2020 r. do 20.01.2021 r., wniosków o powierzenie grantów w zakresie promowania obszaru objętego LSR (w tym produktów lub usług lokalnych) oraz wzmocnienia kapitału społecznego (w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych).

Szanse na pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mają zadania dotyczące:

1. Działań promujących dziedzictwo przyrodnicze obszaru LGD (nabór 5/2021/G);
2. Podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LGD (nabór 6/2021/G);
3. Działań ułatwiających mieszkańcom dostęp do usług lokalnych (nabór 7/2021/G);
4. Aktywnej promocji walorów turystycznych obszaru (nabór 8/2021/G).

Łączny limit środków na powyższe nabory wynosi 185 568,29 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem zł 29/100 gr).

Pełna treść ogłoszeń o naborach o powierzenie grantów oraz dokumentacja konkursowa zamieszczona została na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” pod adresem www.lgdwysoczyzna.pl

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych naborów można uzyskać bezpośrednio w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Pocztowej 9, pod nr tel. 55 231 12 52, 502 307 086 lub za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętych PROW 2014-2020.

 

 

 

 

 

------------------------ artykuł sponsorowany ------------------------

-

Podziel się:Pozostałe