Czy wiesz ile różnych świadczeń należy się ofierze wypadku?

  • 05.04.2019, 14:05 (aktualizacja 09.04.2019, 21:11)
  • Artykuł partnera
Czy wiesz ile różnych świadczeń należy się ofierze wypadku?
Świadomość poszkodowanych w zakresie możliwości dochodzenia należnych im odszkodowań powoli w naszym kraju rośnie. W dalszym ciągu jednak liczba tych, którzy decydują się do końca walczyć o takie kwoty, jakie naprawdę odpowiadają poniesionym przez nich stratom, nie jest zbyt duża.

Jak pokazują dotychczasowe statystki, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi z reguły przynoszą rezultaty korzystne dla osób kierujących wobec nich swoje roszczenia. Na początek warto wiedzieć z jakiego tytułu możemy z nimi występować.

Nie pomiń żadnej z poniesionych szkód

Mimo największej nawet ostrożności nigdy nie możemy wykluczyć, że padniemy ofiarą błędu, niedopatrzenia, czy zwykłej nieodpowiedzialności kogoś innego i kolejna z podróży samochodem zakończy się nagle wypadkiem. Jeśli tylko nasz stan na to pozwala, albo możemy w tym zakresie liczyć na pomoc, warto od samego początku dołożyć wszelkich starań, zmierzających do zabezpieczenia naszego interesu w zakresie późniejszego dochodzenia odszkodowania. Od udokumentowania wszelkich uszkodzeń i urazów, po drobiazgowe zebranie dokumentacji medycznej i faktur za niezbędne zabiegi czy zakupy.
Odszkodowanie OC za poniesione szkody materialne, czy też osobowe w postaci konieczności podjęcia kosztownego nierzadko leczenia, to nie jedyne przysługujące nam świadczenia. Zależnie od trudności położenia, w jakim się znaleźliśmy, możemy liczyć na szereg innych.
Brak pełnej sprawności wiąże się zwykle z czasową niemożnością kontynuowania pracy – zwrot utraconych zarobków jest więc kolejną rzeczą niezbędną do tego, by ograniczyć wpływ wypadku na nasze dalsze życie. Występując o niego trzeba będzie wykazać ile po otrzymaniu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ZUS brakuje nam do kwot uzyskiwanych przed zdarzeniem. Zależnie od formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności, zadanie to może wymagać fachowego wsparcia.
Niekiedy nawet wówczas, gdy podstawowe leczenie i rehabilitacja zostaną zasadniczo zakończone, ze skutkami zdarzenia i tak trzeba będzie się zmagać dalej, przyjmując leki czy odbywając kolejne zabiegi. Wówczas należy nam się renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Nie obawiaj się walki o swój interes

Jeśli skutki wypadku okazują się tak poważne, że ich rezultatem będą różnice w uzyskiwanych po nim dochodach, wyrównaniu ich służy renta uzupełniająca. Niekiedy konieczne będzie podjęcie innego zawodu – jednorazowe odszkodowanie uzyskamy wówczas po to, by łatwiej było nam się do tego przygotować.
Wiele z podobnych sytuacji wiąże się nie tylko z policzalnymi i łatwymi do ustalenia stratami materialnymi, ale i intensywnymi przeżyciami, pozostawiającymi po sobie traumę i utrudniającymi powrót do normalnego funkcjonowania. Świadczeniem, którego zadaniem jest ich zrekompensowanie, jest zadośćuczynienie. Jak zauważa specjalista z wrocławskie kancelarii AIF, właściwe umotywowanie wniosku o nie nader często sprawia poszkodowanym problemy. Również w pozostałych, nawet jeśli nie przeoczono żadnej szkody, nieodzowna bywa pomoc prawnika – uzyskiwane świadczenia okazują się wówczas znacznie wyższe.

Artykuł partnera

Podziel się:


Pozostałe