Czwartek, 21.03.2019

Zarząd Powiatu Braniewskiego z absolutorium

  • 5.07.2018, 18:00
  • Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Zarząd Powiatu Braniewskiego z absolutorium © Starostwo Powiatowe w Braniewie
Radni Rady Powiatu Braniewskiego udzielili Zarządowi Powiatu Braniewskiego absolutorium za 2017 rok.

Nim przystąpiono do głosowania starosta braniewski Leszek Dziąg zapoznał radnych ze stanem budżetu powiatu, w tym m.in. z dochodami, wydatkami i stanem zadłużenia, a także z opinią (pozytywną) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i Komisji Rewizyjnej RP, która także oceniła pozytywnie wykonanie budżetu (przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się).

Radni nie mieli pytań co do wykonania budżetu i uchwała w tej sprawie została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Podobnie było z głosowaniem nad absolutorium – tak Komisja Rewizyjna, ja i RIO wnioskowali o udzielenie absolutorium Zarządowi (przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się). Tutaj również radni nie zadawali pytań i przy dwóch głosach wstrzymujących się uchwałę podjęto.

— Dziękuję za pozytywną ocenę roku naszej pracy — mówi starosta Leszek Dziąg. — Dziękuję wszystkim radnym, członkom Zarządu, a także pracownikom, jednostkom Powiatu Braniewskiego, wszystkim dyrektorom tych jednostek za to, że działaliśmy wspólnie na rzecz samorządu powiatowego i jego mieszkańców.

 

Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Podziel się:


Pozostałe