Drewniana wyremontowana. Czas na kolejne ulice

  • 06.06.2018, 15:30 (aktualizacja 09.07.2018, 17:42)
  • Opr. red.
Drewniana wyremontowana. Czas na kolejne ulice © Starostwo Powiatowe w Braniewie Braniewo. Remont ulicy Drewnianej przebiegł sprawnie, trwał kilka dni
Zakończył się remont ulicy Drewnianej w Braniewie. Na drodze i zatoczkach parkingowych wylano nowy asfalt. Jakie są dalsze plany miasta i gdzie możemy spodziewać się remontów dróg w Braniewie?

Nowa nawierzchnia na ulicy Drewnianej ma długość 150 metrów. W ramach prac przeprowadzonych w maju tego roku naprawiona została nawierzchni jezdni i zatok postojowych, wykonano regulację zaworów, studni, kratek, jezdnię i miejsca postojowe wyrównano betonem asfaltowym oraz ułożono nową warstwę ścieralną nawierzchni.

— W poprzednich latach Powiat Braniewski – wspólnie z Miastem Braniewem – przeprowadził tutaj remont chodników — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Tak więc teraz, po ułożeniu asfaltowej nawierzchni drogi, mamy kompleksowo naprawioną ulicę.

Remont ul. Drewnianej został zrealizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Braniewem a Powiatem Braniewskim. Wartość robót to ponad 73 tys. złotych, z czego 30 tys. złotych pochodzi z budżetu miasta.

Jakie są dalsze plany miasta i gdzie możemy spodziewać się remontów dróg w Braniewie?

— Miasto jest po procedurach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki, drogi łączącej ul. Sportową z ul. Morską i drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki — mówi burmistrz Braniewa Monika Trzcińska. — Zgodnie z umową zawartą z biurem projektów z Torunia dokumentacja ta powinna zostać wykonana do połowy czerwca tego roku. Po jej otrzymaniu przystąpimy do wyłonienia wykonawcy remontów.

Jeszcze w tym roku powinien rozpocząć się remont dróg wojewódzkich nr 504 (ulica Elbląska) i 507 (Kościuszki i Kolejowa). W sprawach przebudowy dróg miasto współpracuje z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

— Zależy nam przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa: modernizacji oświetlenia, przestrzeni do bezkolizyjnych skrętów, zwiększenia liczby zatoczek postojowych oraz bezpiecznej zatoczki komunikacji publicznej czy zmodernizowanie traktów pieszo-rowerowych — mówi burmistrz Braniewa.

 

Trwają rozmowy
Burmistrz Monika Trzcińska po raz kolejny zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o rozwiązanie palącej od lat sprawy konieczności poprawy warunków na drodze krajowej K54. Chodzi tu m.in. o powrót do zaniechanej przez GDDKiA koncepcji przebudowy skrzyżowań na ul. Sikorskiego ze Stefczyka i Mielczarskiego – poprzez budowę ronda oraz na skrzyżowania ul. Królewieckiej z Żeromskiego. W obrębie Królewieckiej i Żeromskiego niezbędna jest sygnalizacja świetlna a także wzdłuż odcinka DK54. Zaś szczególnie w centrum Braniewa istotne są ścieżki rowerowe.

 


 

 

Opr. red.

Zdjęcia (5)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:Pozostałe