Niedziela, 16.06.2019

Co daje materiał Explainer Video?

  • 07.05.2018, 08:00
  • Grupa Tipmedia
Co daje materiał Explainer Video?
Materiały filmowe typu Explainer Video szturmem zdobyły rynek marketingu i reklamy, zyskując wielu entuzjastów wśród specjalistów w branży. Popularność, jaką zdobyły, niewątpliwie związana jest z wieloma zaletami tego rodzaju spotów, zwłaszcza gdy porówna się je z alternatywnymi materiałami audiowizualnymi, które powszechnie stosowane są w celach reklamowych przedsiębiorców z różnych branż i gałęzi przemysłu oraz gospodarki.

Podstawowe zalety, jakie wymienia się przy ich opisywaniu, związane są z potencjalnym efektem perswazyjnym, jaki możliwy jest do uzyskania u odbiorców przekazu. Zwraca się uwagę, że w chwili obecnej – także dzięki wykorzystaniu do rozpowszechniania tego rodzaju filmów sieci Internet – dotrzeć mogą one do nieograniczonego w zasadzie grona użytkowników, a ich zakres zależy w zasadzie jedynie od tego, jakie działania podejmie w tym celu zamawiający wykonanie spotu promocyjnego. Co równie istotne – wykorzystanie w tym celu różnego rodzaju portali społecznościowych daje możliwość wyselekcjonowania w gronie potencjalnych odbiorców tych podmiotów, które faktycznie mogą być zainteresowane prezentowanymi treściami. Ukierunkowanie przekazu na te właśnie podmioty zwiększa skuteczność prowadzonych działań reklamowych i marketingowych.

Materiały filmowe określane mianem Explainer Video scharakteryzować można w prosty sposób jako krótkie spoty audiowizualne, mające na celu zaprezentowanie odbiorcy podstawowych mechanizmów działania prezentowanego towaru lub usługi. Wykorzystuje się je zarówno w odniesieniu do tradycyjnych produktów, dostępnych w formie materialnej i możliwych do nabycia w sklepach stacjonarnych, jak również co do różnego rodzaju niematerialnych wytworów, takich jak np. oprogramowanie komputerowe. Warto przy tym wspomnieć, że materiały określane pierwowzorem obecnie przygotowywanych filmów typu explainer video, wykorzystywane były do wyjaśnienia mechanizmów działania jednego z popularniejszych obecnie serwisów internetowych, służącego publikowaniu oraz wymienianiu krótkich informacji tekstowych.

Jakie korzyści może przynieść ze sobą wykorzystanie tego rodzaju materiałów na cele promocji i reklamy? Rozważać można to na kilku odrębnych płaszczyznach. Z jednej strony – dobrze przygotowany spot objaśniający sposób funkcjonowania określonej usługi bezpośrednio zwiększyć może zainteresowanie wykazywane przez potencjalnych odbiorców, co w dalszej perspektywie przełoży się na wzrost sprzedaży oraz uzyskiwanie z tego tytułu wyższych przychodów. Na tym jednak nie kończy się zakres potencjalnych korzyści. Warto wziąć pod uwagę, że tego rodzaju materiały filmowe stanowią doskonały sposób na kształtowanie pozytywnego odbioru marki na rynku oraz budowanie jej renomy w odniesieniu do konkurentów działających w tym samym segmencie. Zyskując rozpoznawalność nie tylko wśród ekspertów w danej branży, ale także u potencjalnych nabywców oferowanych towarów i usług, o wiele łatwiejsze będzie wprowadzanie nowych produktów, które już na wstępie cieszyć się będą zaufaniem konsumentów oraz kojarzone będą jako spełniające określone standardy i wymogi jakościowe.

Poznaj explainer video w KrótkieFormy.pl

Grupa Tipmedia
Podziel się: