Wspólnie z mieszkańcami Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej opracowują lokalną strategię rozwoju

  • 16.09.2022, 18:31
  • Artykuł sponsorowany
Wspólnie z mieszkańcami Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej opracowują… © Archiwum LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
W związku z planowanym uruchomieniem programów unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” prowadzi spotkania z mieszkańcami powiatu braniewskiego.

Spotkania  poświęcone są opracowaniu dokumentacji rozwoju strategicznego naszego obszaru i mają zachęcić mieszkańców do aktywnego włączenia się w tworzenie tego ważnego dokumentu.

Dlatego serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału  w dyskusji, która będzie miała miejsce:
- we wtorek (20.09.2022 r.) o godz. 16:30 w Braniewskim Centrum Kultury,
- w środę (21.09.2022 r.) o godz. 16:30 w Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia.

Materiał opracowany przez Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Artykuł sponsorowany

Podziel się:


Pozostałe