Chcesz sporządzić testament lub już to zrobiłeś? Sprawdź czy będzie ważny w świetle prawa

  • 19.01.2022, 17:12
  • Artykuł partnera
Chcesz sporządzić testament lub już to zrobiłeś? Sprawdź czy będzie ważny…
Z reguły o sporządzeniu testamentu myślą osoby starsze, które przed śmiercią chcą dokonać podziału majątku pomiędzy bliskie sobie osoby. Niestety nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać. Jakikolwiek popełniony błąd w konsekwencji doprowadzi do unieważnienia dokumentu, a to z kolei przysporzy rodzinie wielu problemów i niepotrzebnych kłótni.

Dowiedz się jak możesz temu zapobiec. W tym celu zalecana jest pomoc specjalistów, z którymi zyskasz pewność, że testament spełnia wszystkie wymagane prawne zasady.

Testament – czyli dowiedz się czym jest i jakie są możliwości na jego sporządzenie

Testament jest dokumentem, w którym testator zapisuje swoją ostatnią wolę i rozdziela swój majątek. Jak nakazuje kodeks cywilny, a dokładnie art. 944 testament może sporządzić jedynie osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona. Testament  może zostać sporządzony tylko przez jedną osobę, czyli np. wśród małżonków każdy musi spisać osobny dokument. Z prawnego punktu widzenia wyróżnia się 3 dopuszczalne formy testamentów. Pierwszy to testament własnoręczny (holograficzny, pisemny), który spadkodawca sporządza sam i składa podpis z datą. Drugi rodzaj to testament ustny i tu wyróżnia się dwa podrodzaje: urzędowy, alograficzny oraz szczególny. Najważniejszym wymogiem urzędowego, alograficznego jest obecność dwóch świadków oraz przedstawiciela administracji państwowej, bądź kierownika urzędu stanu cywilnego. Testament ustny szczególny najczęściej sporządzany jest kiedy pojawia się obawa przed nagłą śmiercią. Oświadczenie ostatniej woli odbywa się w obecności trzech świadków.

Poznaj trzy powody, dla których testament zostaje unieważniony

Zdarzają się sytuacje kiedy testament zostaje uznany za nieważny. Pierwszą przyczyną jest sporządzenie go nieświadomie lub kiedy spadkodawca nie miał możliwości na swobodne podjęcie decyzji. Przykładem może być tu ciężki stan zdrowia, kiedy nie do końca można stwierdzić czy dana osoba wiedziała co mówi lub pisze. Drugą przyczyną jest groźba. Dochodzi do sytuacji kiedy spadkobiorca zmuszą do zwiększenia części przyznanego spadku. Kolejną przyczyną jest błąd, Może unieważnić testament ale tylko w sytuacji kiedy przypuszcza się, że gdyby spadkodawca nie był pod wpływem błędu to nie sporządziłby dokumentu o danej treści.  Należy mieć świadomość, że to czy testament jest ważny można podważać tylko przez 3 lata od dnia kiedy osoba zainteresowana dokumentem dowiedziała się o możliwej przyczynie wskazującej na nieważność. Na stronie https://www.i-kancelaria.pl/ możesz zaczerpnąć informacji o tym jak powinien zostać prawidłowo sporządzony testament. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników z kancelarii Ptak & Wspólnicy, aby uniknąć problemów związanych z unieważnieniem dokumentu. Pamiętaj, że testament jest dokumentem prawnym przez co musi być spisany z uwzględnieniem określonych warunków.

Artykuł partnera

Podziel się:


Pozostałe