Nowa taryfa ciepła

  • 07.01.2022, 05:00
  • Informacja MPEC Sp. z o.o. w Braniewie
Nowa taryfa ciepła
Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE nowej Taryfy dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Szanowni Państwo,

    Wprowadzanie nowej taryfy dla ciepła, a zwłaszcza wzrost jej ceny zawsze budzi kontrowersje wśród Odbiorców. Jednakże funkcjonowanie naszej Spółki musi być dostosowane do sytuacji gospodarczej kraju. Tak jak i inne przedsiębiorstwa ciepłownicze uczestniczące w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla , borykamy się  z rosnącymi cenami ich zakupu. Zasady i opłaty za korzystanie ze środowiska regulują przepisy unijne, które narzucają określone działania, a niedostosowanie się do nich, związane jest z nałożeniem wysokich kar pieniężnych. Koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla bezpośrednio wpływają na cenę wyprodukowanej energii cieplnej. Stawki na koniec tego roku, trzykrotnie przekraczają opłatę z grudnia ubiegłego roku.
    Niekorzystna sytuacja na rynku węglowym to kolejny element, który dotyka nas bezpośrednio. Obecnie dostęp do kruszywa jest bardzo ograniczony, co jest jedną z przyczyn wzrostu cen opału stosowanego przez Spółkę MPEC. Zapowiadany od dawna wzrost cen energii elektrycznej, jest kolejną składową, mającą zasadniczy wpływ na podwyżkę cen ciepła.
    Mimo podejmowania wszelkich działań związanych z modernizacją miejskiej ciepłowni, nie jesteśmy w stanie utrzymać cen ciepła na dotychczasowym poziomie. Obecnie realizujemy budowę systemu kogeneracji, który pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla,  w konsekwencji czego opłaty za uprawnienia do emisji znacznie spadną.
    Życzymy sobie unormowania sytuacji gospodarczej w kraju, co bezpośrednio wpłynie na działalność MPEC sp. z o.o. jak i stabilizację cen przez nas stosowanych.
    Zgodnie z zapowiedziami rządu w zakresie ograniczenia skutków ogólnokrajowego wzrostu cen ciepła w systemach ciepłowniczych w dniu 20 grudnia 2021 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 2350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zgodnie z jego zapisami w miesiącach styczeń÷marzec 2022 roku, obniża się stawkę VAT z 23% na 8% dla sprzedaży ciepła.

 

Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o.
Jolanta Błażejewska

 

Informacja MPEC Sp. z o.o. w Braniewie

Podziel się:


Pozostałe