Autobusami po powiecie braniewskim

  • 10.08.2021, 18:48 (aktualizacja 10.08.2021, 22:02)
  • Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Autobusami po powiecie braniewskim
POWIAT BRANIEWSKI. Od 1 lipca tego roku na trzech liniach Powiatowych Przewozów Pasażerskich uruchomione zostały regularne połączenia autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Nabór wniosków na połączenia autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych prowadzony był od 6 do 26 maja, przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Autobusem do Braniewa
Na mocy umowy zawartej 30 czerwca między Powiatem Braniewskim reprezentowanym przez starostę braniewskiego Karola Motykę i wicestarostę Mirosława Kudlińskiego a Powiatem Elbląskim, który jest organizatorem przewozów autobusowych w ramach Powiatowych Przewozów Pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, uruchomiono połączenia na trzech liniach autobusowych.
— Dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatu Braniewskiego, przy udziale samorządów Miasta Braniewa, Gminy Braniewo, Miasta i Gminy Pieniężno i Gminy Płoskinia oraz pokryciu kosztów przez każdy samorząd gdzie linia przebiega mieszkańcy powiatu braniewskiego zyskali nowe połączenia — podkreśla wicestarosta braniewski Mirosław Kudliński.

Jeżdżą w tygodniu
Połączenia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt (również w okresie wakacji). Autobusy kursują według rozkładów jazdy zaproponowanych przez mieszkańców.
— Nowe połączenia finansowane są z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, budżetu Powiatu Braniewskiego, budżetów gmin oraz przychodów z biletów — mówi wicestarosta. — Zarząd Powiatu Braniewskiego dokłada starań o uruchomienie kolejnych linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

 

Nowe połączenia w powiecie braniewskim:
Linia Komunikacyjna Nr 1: Braniewo – Kalinowiec – Braniewo,
Linia Komunikacyjna Nr 2: Braniewo – Lipowina – Pieniężno,
Linia Komunikacyjna Nr 3: Braniewo – Płoskinia – Pieniężno.

 

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, związek metropolitalny, województwo.

 

 

 


ZAREKLAMUJ  SIĘ
w Nowinach Północnych!

KONTAKT:
Mail: [email protected]
Tel.: 501 08 02 96

 

 

 

 

 

  


 

Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie

Podziel się:Pozostałe