Wsparcie unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

  • 29.06.2020, 13:55 (aktualizacja 29.06.2020, 14:02)
  • -
Wsparcie unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Od pewnego czasu przyszło mierzyć się nam wszystkim z nową trudną rzeczywistością. Trwający stan epidemiczny „przeorał” gospodarkę i wyhamował aktywność społeczną, także na obszarze Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. Brak turystów nad Zalewem Wiślanym, ograniczenia w ilości uczestników spotkań plenerowych czy obowiązkowe maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej, to obraz dnia codziennego. Jednak wszystko co ma swój początek, musi mieć i koniec.

Dlatego licząc na szybkie zakończenie pandemii i chęć wsparcia działań wzmacniających powrót do normalności, Zarząd LGD planuje w drugim półroczu 2020 r. ogłosić nabory wniosków o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki czemu mieszkańcy powiatu braniewskiego oraz gmin: Milejewo, Tolkmicko i Młynary, będą mogli pozyskać fundusze na realizację konkretnych przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy i aktywność społeczną naszego terenu.

 

Największe szanse na dofinansowanie, będą miały działania z zakresu:

  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;
  • wsparcia współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim;
  • szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe;
  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • integracji mieszkańców obszaru LGD i rozwijające ofertę spędzania wolnego czasu;
  • promocji obszaru Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej;
  • budowy lub przebudowy dróg lokalnych (tylko JST).

Tak więc już dziś zachęcamy do zgłębienia problematyki LEADER będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i kontaktu z Biurem Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku, przy ul. Pocztowej 9, tel. 55 231 12 52, adres e-mail: [email protected]

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” , współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętych PROW 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

------------------------ artykuł sponsorowany ------------------------

-

Podziel się:Pozostałe