Czym jest upadłość konsumencka i w jakim celu się ją ogłasza?

  • 07.03.2020, 17:15 (aktualizacja 07.03.2020, 17:17)
  • Artykuł partnera
Czym jest upadłość konsumencka i w jakim celu się ją ogłasza?
W dobie XXI wieku coraz więcej Polaków popada w długi. Szacuje się, że w zeszłym roku tylko w naszym kraju liczba osób mających zaległości finansowe, wyniosła niemal 3 miliony.

Niespłacone zobowiązania stale narastają, determinując życie dłużników. Ci na wiele sposobów poszukują rozwiązania, które pozwoliłoby im uwolnić się od problemów. Z pomocą przychodzi prawo, a dokładniej możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dowiedz się więcej, czytając poniższy artykuł.

Ogłoszenie bankructwa, czyli koniec z długami, wizytami windykatorów i komornika

Osoby, które popadły w pętlę finansową i z różnych powodów stały się niewypłacalne, mogą ogłosić upadłość konsumencką. W rezultacie część zobowiązań, a czasem nawet całość, zostanie umorzona. Cały majątek dłużnika przejdzie w posiadanie wyznaczonego syndyka, który po przeprowadzeniu inwentaryzacji dóbr, dokona sprzedaży przedmiotów wartościowych. Kwoty uzyskane w ramach licytacji są przeznaczane na proporcjonalną spłatę wierzytelności oraz, jeśli licytacja objęła nieruchomość, zapewnienie lokum dla osoby upadłej i jej rodziny.

Upadłość konsumencka wiąże się również z planem spłaty. Jest on ustalany przez sąd wówczas, gdy środki uzyskane ze spieniężenia majątku dłużnika nie starczają na pokrycie wszystkich zobowiązań. W ramach kilkuletniego planu spłaty, upadły konsument spłaca wierzycieli zgodnie z ustaleniami sądu. Po upływie trzech lat rzetelnego realizowania planu, wszystkie zobowiązania zostają umorzone.

Upadłość konsumencka to ratunek dla wielu dłużników. Ale nie dla wszystkich

Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej umożliwia osobom zadłużonym pozbyć się długów, zaś wierzycielom odzyskać przynajmniej część należności. Z procedury upadłościowej nie mogą jednak skorzystać wszyscy. Żeby złożyć do Sądu stosowny wniosek, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Wśród nich wymienia się niewypłacalność, będącą wynikiem niezawinionego działania. Co ważne, upadłości nie ogłosi dłużnik, w stosunku którego w okresie dziesięciu ostatnich lat było prowadzone postępowanie upadłościowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprawa została umorzona na wniosek dłużnika.

Lista warunków jest znacznie dłuższa, a wystąpienie choćby jednej negatywnej przesłanki może skutkować oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dłużników, rozważających ogłoszenie bankructwa, jest skonsultowanie swojej sytuacji z profesjonalistą. W Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy zatrudnieni są prawnicy, wyspecjalizowani w zakresie upadłości konsumenckiej. Od niemal 20 lat kancelaria ta zajmuje się pomocą dla osób zadłużonych, które znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej. Jeśli szukasz sposobu na niewypłacalność, umów się na konsultację z prawnikiem, który przeanalizuje Twoją sprawę i zaproponuje korzystne rozwiązanie.

 

Artykuł partnera

Podziel się:


Pozostałe