Nowe samochody i podsumowanie roku

  • 24.01.2019, 17:00 (aktualizacja 24.01.2019, 17:18)
  • Sierż. szt. Jolanta Sorkowicz, oficer prasowy KPP w Braniewie
Nowe samochody i podsumowanie roku © KPP w Braniewie
W Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie odbyła się odprawa roczna, podczas której funkcjonariusze podsumowali ostatnie 12 miesięcy swojej pracy.

W uroczystym spotkaniu – poza braniewskimi policjantami – uczestniczyli wicewojewoda warmińsko-mazurski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz samorządowcy z terenu powiatu braniewskiego.

Po oficjalnym przywitaniu gości nadkom. Tadeusz Telenga, komendant powiatowy Policji w Braniewie, omówił aktualną sytuację kadrową, zaprezentował również poczynione i prognozowane inwestycje na terenie budynków należących do tutejszej jednostki Policji.

Następnie głos zabrali naczelnicy wydziałów – kryminalnego oraz prewencji. Kom. Mirosław Rożak, a następnie podinsp. Anna Kos przybliżyli zebranym poziom i rodzaj zrealizowanych w minionym roku spraw przez funkcjonariuszy pracujących w ich wydziałach. Prezentacje urozmaicały materiały wideo promujące zawód policjanta, przygotowane przez zespół prasowy komendanta powiatowego Policji w Braniewie.

Kończąc część oficjalną spotkania nadkom. Telenga dziękował władzom samorządowym za zaangażowanie w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Później głos zabrał mł. Insp. Edward Szydłowski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a następnie samorządowcy.

Szczególnym punktem odprawy było uroczyste przekazanie funkcjonariuszom trzech nowych radiowozów. Dwa z nich – Opel Astra oraz Hyundai i30 (o łącznej wartości ponad 147 tys. złotych) zostały zakupione z Funduszu Wsparcia Policji. Połowę zakupu pokryły lokalne samorządy. Trzeci z samochodów – Kia Ceed (o wartości ponad 59 tys. złotych) kupiony został z projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla Policji”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Sierż. szt. Jolanta Sorkowicz, oficer prasowy KPP w Braniewie

Zdjęcia (5)

Podziel się:Pozostałe