Właściwe oświetlenie magazynu umożliwia bezpieczną i sprawną pracę

  • 13.12.2018, 14:48
  • Artykuł partnera
Właściwe oświetlenie magazynu umożliwia bezpieczną i sprawną pracę
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy to rzecz istotna w każdej branży. Bez tego trudno mówić o zachowaniu wysokiej produktywności, a niekiedy nawet i należytym bezpieczeństwie. Wszelkiego rodzaju przestrzeń magazynowa nie jest tu wyjątkiem.

Ilość różnych czynności, jakie są wykonywane w niejednym obiekcie tego typu powoduje, że muszą się one odbywać z maksymalną sprawnością, co z kolei mogłoby nieść ze sobą szereg zagrożeń. Dobre oświetlenie pozwala je jednak zminimalizować.

Pełna widoczność jest ważna

Wielu spośród tych, którzy nie zetknęli się z rzeczywistością pracy w takich przestrzeniach, może być przekonanych, że wszelkiego rodzaju magazyny nie są miejscami gdzie odbywa się szczególnie intensywny ruch. Tymczasem, to właśnie tam nierzadko wykonywana jest praca o wielkim znaczeniu, pozwalająca utrzymać jakość i szybkość, z jaką obsługiwani będą klienci czy kontrahenci danego przedsiębiorstwa. Zarówno wówczas, gdy gromadzone są tam przedmioty przeznaczone do dalszego transportu, czy też materiały i inne elementy niezbędne do kontynuowania produkcji bądź innego rodzaju usług.
Oznacza to, że warunki odbywającej się tam pracy mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą fakt użytkowania urządzeń transportowych w postaci np. wózków widłowych czy innego sprzętu. O tym, że nie jest to przesada świadczą wypadki, w tym śmiertelne, do jakich w obszarze transportu i gospodarki magazynowej dochodzi także w naszym kraju.
Obowiązujące przepisy, a konkretnie norma PN-EN 12464-1:2004, określają wartości, jakie powinno mieć natężenie światła w poszczególnych przestrzeniach. Wyrażane są one w luksach (lx), czyli liczbie lumenów padających na jeden metr kwadratowy. Dla stref komunikacyjnych wynosi ono 100 lx, przy czym w przypadku tych dostępnych dla pojazdów, a także ramp, chodników, schodów i zatok załadunkowych, wzrasta ona do 150 lx. W miejscach, gdzie stale przebywają pracownicy potrzeba zaś 200 lx, a w strefach pakowania i wysyłania 300 lx.
Należy pamiętać także o wskaźniku oddawania barw, który może powodować różne postrzeganie oświetlanych obiektów.

Doskonałe rezultaty przy niskich kosztach

Istniejące w tym zakresie potrzeby, a także konieczność ograniczania kosztów użytkowania zaowocowały ogromnym zainteresowaniem użytkowników takich obiektów technologią LED. Należy jednak mieć na uwadze, że podobnie, jak w przypadku mniej wydajnych, archaicznych źródeł światła, wielkie znaczenie ma sposób instalacji. W każdym magazynie dąży się do maksymalnie efektownego wykorzystania przestrzeni, np. poprzez stosowanie stref wysokiego składowanie. Tylko rozmieszczone w sposób podporządkowany konkretnym potrzebom danego magazynu oprawy LED pozwolą na uzyskanie najlepszego efektu. Warto więc poprzedzać montaż wykonaniem fachowego projektu, co umożliwia oferta takich firm jak np. NowaLed.

Artykuł partnera

Podziel się:


Pozostałe