Niedziela, 16.06.2019

Powiatowi radni zadecydowali o składzie komisji

  • 11.12.2018, 18:45
  • Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Powiatowi radni zadecydowali o składzie komisji © Starostwo Powiatowe w Braniewie Głosowanie nad wyborem członków komisji problemowych Rady Powiatu Braniewskiego – to najważniejsze punkty ostatniej sesji RP
Radni Rady Powiatu Braniewskiego wybrali przewodniczących i członków komisji stałych rady. Nieobsadzona pozostała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Powiatu Braniewskiego pracować będzie sześć komisji. Liczyć one będą od trzech do pięciu radnych. W siódmej – Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – zasiądzie dwóch radnych (w komisji tej członkami, oprócz samorządowców, są przedstawiciele służb mundurowych oraz reprezentanci poszczególnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie).

W skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji weszli: Bożena Turczyn (przewodnicząca), Katarzyna Maciejewska i Paweł Kozioł.

W Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej zasiądą: Michał Machała (przewodniczący), Małgorzata Wojtas i Krzysztof Kowalski.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Bogdan Jarmoła (przewodniczący), Waldemar Grzybowski i Krzysztof Kowalski.

W Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji znaleźli się: Łukasz Korneluk (przewodniczący), Bogdan Pochodaj i Mirosław Kudliński.

Do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wybrano: Waldemara Grzybowskiego (przewodniczący), Pawła Kozła i Mirosława Kudlińskiego.

W Komisji Rewizyjnej zasiądą: Bogdan Pochodaj (przewodniczący), Michał Machała, Bożena Turczyn, Waldemar Grzybowski i Leszek Dziąg.

Przy wyborze radnych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji doszło do wątpliwości formalnych. Po kilku minutach przerwy w obradach, na wniosek formalny wicestarosty Mirosława Kudlińskiego, punkt ten został zdjęty z porządku obrad.

Radni powołali także przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zostali nimi wybrani: Mirosław Kudliński i Małgorzata Wojtas.

 

Na wstępie sesji Leszek Kłębucki (przewodniczący Rady Powiatu w minionej kadencji) pogratulował Karolowi Motyce objęcia funkcji starosty, życząc jednocześnie wielu sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju powiatu. Leszek Kłębucki pogratulował również objęcia funkcji swojemu następcy – przewodniczącemu RP Łukaszowi Kornelukowi.
Z kolei Tadeusz Kłębucki, prezes Zarządu Powiatowego LOK w Braniewie z siedzibą w Pieniężnie wręczył pamiątkowe medale z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Medale wręczane były w trakcie „XXIII Regionalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej” w Pieniężnie, natomiast w starostwie medale zostały wręczone osobom nieobecnym w dniu festiwalu.

 


 


 

Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie

Zdjęcia (50)

Podpięte galerie zdjęć:
Podziel się:

Pozostałe