Spłata długów miasta jest priorytetem

  • 30.07.2018, 19:30
  • Inf. prasowa UM w Braniewie
Spłata długów miasta jest priorytetem © naspacer.eu
Dla większości mieszkańców Braniewa nie jest tajemnicą, że gdy obejmowałam stanowisko burmistrza miasto było mocno zadłużone — mówi burmistrz Braniewa Monika Trzcińska. — Dlatego jednym z moich priorytetowych celów była spłata tych długów.

Czy w mieście mogłoby być więcej inwestycji? Zapewne tak, gdyby nie jego zadłużenie z poprzednich lat. Na początku 2015 r. wynosiło ono aż 14,1 mln złotych. Obecnie to już „tylko” 9,6 mln złotych (dane z początku roku 2018). Na koniec tego roku (po wykupieniu obligacji) ma ono wynieść około 6,9 mln złotych.

To nie jedyne długi. Od 2011 r. nie były realizowane zobowiązania wobec Agencji Mienia Wojskowego (prawie 900 tys. złotych). Zostały one uregulowane w latach 2015-2017. Obecnie płatności realizowane są na bieżąco.
Wysokie było również zadłużenie wobec wspólnot zaciągnięte przez Administrację Budynków Komunalnych. Na początku roku 2015 było to 2,7 mln złotych. Dług jest systematycznie spłacany i wynosi dzisiaj około 1,3 mln złotych.

— Aby „wyjść na prostą” musieliśmy uporządkować wszystkie sprawy finansowe — mówi burmistrz Monika Trzcińska. — Od początku kadencji pracował nad tym cały zespół pracowników Urzędu Miasta Braniewa. Tak burmistrz, skarbnik, jak i kierownicy poszczególnych wydziałów. Jak widać – z sukcesem. Nie tylko udało nam się pospłacać znaczną część długów, ale również wprowadzać w życie liczne inwestycje. Jestem bardzo dumna z obranej polityki finansowej i sposobu w jaki została zrealizowana. Dzięki temu nastąpiła znacząca poprawa stanu miejskiej kasy.

Problem zadłużenia gmin to sprawa bardzo złożona, wynikająca z chęci realizacji wielu zadań, obietnic, a często też z nakładanych odgórnie dodatkowo obowiązków.

— Każda z gmin w naszym kraju z zadłużeniem radzi sobie w inny sposób — mówi burmistrz. — Jedne gminy – nie bacząc na nic – zaciągają ogromne kredyty i spełniają wszystkie obietnice. Inne – takie jak nasza – podchodzą do zadłużenia w sposób racjonalny.

Jak Braniewo plasuje się na tle innych gmin, jeśli chodzi o zadłużenie?
Na stronie Polskiej Agencji Prasowej ukazał się artykuł o zadłużeniu polskich gmin. Wyliczone stawki dotyczą końca roku 2017. Wszystkich gmin jest w Polsce 2478. Braniewo plasuje się w tym rankingu na 1536 miejscu.

Inf. prasowa UM w Braniewie

Podziel się:Pozostałe