Piątek, 18.01.2019

Poszkodowany rolnik ma prawo do wysokiego odszkodowania

  • 7.06.2018, 16:00 (aktualizacja 07.06.2018 16:05)
  • Artykuł partnera
Poszkodowany rolnik ma prawo do wysokiego odszkodowania
Bez wątpienia praca w rolnictwie jest niezwykle trudna i wymagająca – a do tego niebezpieczna.

Zarówno zajmowanie się hodowlą, jak i uprawą wymaga podejmowania szeregu różnorodnych czynności, w zmiennych warunkach atmosferycznych i bez względu na porę roku. Dodatkowym zagrożeniem jest obsługa – nieraz skomplikowanych – maszyn, których zadaniem jest usprawnienie produkcji rolnej. Te wszystkie czynniki powodują, że nietrudno o wypadek i doznanie poważnego uszczerbku na zdrowiu. Stąd warto, aby każdy podejmujący pracę w gospodarstwie rolnym znał prawa przysługujące mu w razie wypadku.

Roszczenia związane z wypadkiem w rolnictwie

Definicję wypadku przy pracy rolniczej zawiera ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie wikłając się w szczegóły tej definicji wystarczy wskazać, że ustawodawca za wypadek rolniczy uważa wszelkie zdarzenia wywołujące szkodę, które miało miejsce podczas wykonywania prac rolniczych lub w związku z nimi. Taki wypadek może się zdarzyć także w drodze pomiędzy mieszkaniem rolnika, a jego gospodarstwem, a także przy wykonywaniu poza gospodarstwem zwykłych czynności związanych z jego prowadzeniem (np. zakup paszy, czy środków chemicznych wykorzystywanych w produkcji rolnej). Po wypadku ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma obowiązek zgłosić wypadek do jej oddziału. Zgodnie z prawem ubezpieczonemu rolnikowi, który uległ wypadkowi przy swojej pracy przysługuje przede wszystkim jednorazowe odszkodowanie.

Dochodzenie swoich praw

Jego wysokość ustala się na podstawie specjalnej procedury. Po zgłoszeniu wypadku w oddziale KRUS-u ustala się, czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu rolniczemu – jeżeli tak rozpoczyna się procedura dowodowa mająca na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku oraz rozmiarów doznanej szkody. Jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Radcy Prawnego Anny Zagulskiej postępowanie dowodowe ma kluczowe znaczenie dla określenia ewentualnej wysokości odszkodowania za wypadek rolniczy. Dlatego warto, aby poszkodowany zadbał o zabezpieczenie wszelkich dokumentów związanych z wypadkiem – zwłaszcza dokumentacji medycznej leczenia urazów powstałych w jego wyniku. Po zakończeniu postępowania dowodowego sporządza się protokół powypadkowy, w którym określa się przebieg zdarzenia oraz doznane szkody. Poszkodowany w ciągu siedmiu dni od otrzymania protokołu ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia – jeżeli tego nie uczyni wysokość odszkodowania zostanie określona na podstawie okoliczności ustalonych w protokole.
Warto pamiętać, że rolnik nie musi polegać jedynie na publicznym systemie ubezpieczeń – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić dodatkowe ubezpieczenie w jakimkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie także z zakupionej polisy. Oczywiście zarówno w przypadku, gdy zaoferowane przez KRUS, jak i innego ubezpieczyciela świadczenia nie pokrywa całości szkody poszkodowany powinien walczyć o swoje prawa. Najczęściej jednak będzie to wiązało się z wkroczeniem na drogę sądową.

 

Artykuł partnera
Podziel się:

Pozostałe