Przed nami kolejne ciekawe wydarzenia

  • 04.04.2018, 19:00
  • Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Przed nami kolejne ciekawe wydarzenia © Archiwum Starostwa Powiatowego w Braniewie Jan Cyroniuk i Arkadiusz Witkowski podpisali umowy w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Warmińsko-Mazurska z siedzibą w Olsztynie; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej zrealizuje dwa zadania, a umowy w tej sprawie podpisali Leszek Marcinkowski i Leon Jasiński; Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu reprezentowali przewodniczący Stefan Dembicki i członek Zarządu Andrzej Nakonieczny
Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej i turystyki.

Umowy z wykonawcami zadań ze strony Zarządu podpisali starosta Leszek Dziąg i wicestarosta Artur Mieczaniec.

— Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Powiatu Braniewskiego będziemy mogli uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach, zorganizowanych przez różne organizacje pozarządowe — mówi wicestarosta Artur Mieczaniec. — Jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu znajdzie coś dla siebie i będzie mógł wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, imprezach dla dzieci i młodzieży, tych związanych z ochroną środowiska i ekologią oraz sportowych i turystycznych.

Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w powiecie braniewskim” podpisano ze Związkiem Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Warmińsko-Mazurska z siedzibą w Olsztynie.
W pierwszym przypadku 22 tys. złotych dotacji przeznaczono na organizację imprezy „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej” (są to dwa wydarzenia „Swiato Urożaju” w Pieniężnie i Ukraińskie Barwy Pogranicza). W drugim na XXVI Festiwal Piosenki „Rozdziawa” (dotacja w wysokości 3,1 tys. złotych).

ZHP zorganizuje również zadanie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii. Tytuł zadania: „Zielona Akademia”, a wysokość dofinansowania to 1,9 tys. złotych.

Zadaniami w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa zajmie się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Jedno z nich to „Organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK” –  regaty (dofinansowane kwotą 4 tys. złotych), drugie – „Aktywni na szlaku – imprezy cykliczne PTTK Elbląg” – różnego typu rajdy (3 tys. złotych).

Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie

Zdjęcia (14)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:Pozostałe