Mundial, mały ruch graniczny i bezpieczeństwo

  • 13.03.2018, 19:00
  • Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Mundial, mały ruch graniczny i bezpieczeństwo © WMOSG Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA wizytowała polsko-rosyjskie przejścia graniczne, zapoznając się przy tym ze specyfiką granicy
W powiecie braniewskim gościła Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podsekretarz spotkała się ze starostą braniewskim Leszkiem Dziągiem, wizytowała także przejścia graniczne.

Robocza wizyta podsekretarz stanu w MSWiA była głównie związana ze zbliżającymi się mistrzostwami w piłce nożnej w Rosji. Cztery mecze zostaną rozegrane w Kaliningradzie, stąd istnieje prawdopodobieństwo zwiększonego w tym czasie ruchu na polsko-rosyjskiej granicy.

Renata Szczęch odwiedziła drogowe przejście graniczne w Gronowie, a także Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach i Bezledach. Zapoznała się z organizacją oraz infrastrukturą przejść granicznych, a także z praktycznymi aspektami kontroli ruchu granicznego oraz systemami teleinformatycznymi służącymi do odprawy podróżnych. Na koniec omówiono specyfikę ochrony granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim.

Podsekretarz stanu odwiedziła także Braniewo i spotkała się ze starostą braniewskim Leszkiem Dziągiem.
— Rozmawialiśmy nie tylko o zbliżającym się mundialu i sprawach związanych z przekraczaniem i ochroną granicy — mówi starosta Leszek Dziąg. — Poruszyłem także kwestie związane z potrzebą wznowienia małego ruchu granicznego, jak również sprawy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Chodzi głównie o terminale gazowe i przepompowywanie gazu, ale także o funkcjonowanie numeru 112 – po obu stronach granicy. Wiąże się z tym potrzeba przeprowadzania szerszych ćwiczeń, a także konieczność lepszego wyposażenia braniewskich strażaków.

 

Celnicy też się szykują
Odprawy kibiców podczas Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji były także tematem spotkania kierownictw Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Celnego. Rosyjscy celnicy przedstawili szereg propozycji rozwiązań mających służyć takiej organizacji odpraw, która zapewni płynność przekraczania granicy w sytuacji spiętrzonego napływu podróżnych. Strona polska wykazała duże zrozumienie dla tych postulatów i zadeklarowała ich dokładne rozważenie. Konkretne ustalenia w tej materii będą zapadały na kolejnych spotkaniach obu stron.

 

Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie

Podziel się:Pozostałe